Natur och Hälsa

Att satsa på och ta ansvar för sitt eget liv och välmående borde vara varje människas främsta mål, men det finns många hinder på vägen som gör att vi inte alltid är där vi borde vara med oss själva.

Hos oss använder vi naturen, trädgården och skapandet som en resurs i arbetet med att förebygga ohälsa samt motverka och hjälpa den enskilde att hitta egna metoder att hantera inre stress/oro. Lika viktigt är att underhålla den goda hälsa man har. Det finns idag vetenskapligt bevisat att natur och trädgård gör oss naturligt lugna och att vistelse i gröna områden minskar stress, koncentrationsförmågan ökar, pulsen sänks och kreativiteten ökar.

Att var ute i naturen ger energipåfyllning, mental avkoppling och man kan känna det som att man ”laddar batterierna”. Hur kan det komma sig..?
Forskarna Rachel och Stephen Kaplans tror att anledningen är att vi använder oss av hjärnans system för den s.k. spontana uppmärksamheten när vi vistas i naturen och den kräver ingen energi av oss. Medan den riktade uppmärksamheten som vår hjärna använder i vår vardag får möjlighet att vila och då börjar vi må bättre.

Riktad uppmärksamhet:
Tänk dig att du är i en stad en vinterdag och du ska gå över vägen vid en starkt trafikerad gata. Du måste både medvetet och omedvetet vara alert så att ingen bil kör på dig, samtidigt måste du se till att du inte krockar med någon annan människa när du går. Du måste akta dig så att du inte halkar då det är isigt på vägbanan (känsel). Reklamskyltarna på pelarna framför dig uppmanar dig att köpa det ena och det andra(synen). En bil signalerar (hörsel). Det luktar avgaser (lukten). Människor går mycket snabbt runt omkring dig, din puls ökar automatiskt av dessa intryck. Listan på alla sinnesintryck du får av denna korta scen i livet av att gå över en gata en kort stund kan göras längre och din hjärna får jobba ordentligt. Kanske lever du under dessa eller liknande omständigheter utan att tänka på det, dag ut och dag in.
Detta är bara ett exempel. Det kan lika gärna handla om att vi har för mycket arbete, vi kanske känner oss otillräckliga i olika sammanhang, vi har hamnat i en osund livssituation som är svår att ta sig ur. Men det gemensamma är att vi inte har de ”hjälpmedel” vi behöver för att kunna hantera livssituationen så att vi kan återhämta oss på ett bra sätt när vi har börjar må sämre.

När vi ger vår hjärna för många sinnesintryck för länge utan återhämtning eller att vi får problem med att sortera våra känslor då kan vi få stressrelaterade symptom som oro, sömnproblem, svårdefinierad värk, olust, trötthet trots sömn, livsleda, självförakt, mm. För att motverka dessa ohälsosamma krafter är det bra att stanna upp och ibland få hjälp på vägen.

Det är där vi kommer in. Hos oss får du kunskap och metoder att använda när ett behov uppstår nu eller senare , vare sig det gäller stress, att behålla sin jämvikt eller komma vidare.
Här lite av det vi gör:

-Jobbar med självutveckling och fundera på ”vem är jag” och ”vad vill jag”

-Skapa medvetenhet för egna val och för personlig utveckling

-Tydliggör de egna målen

-Använda sinnena för ett rikare liv (mindfulness) Läs mer här…

-Reducera negativ stress

-Hitta strategier som leder till förbättrad hälsa

Kommentarer inaktiverade.